Aktualności

Zarządzenie Dyrektora CUW w spr. parcy zdalnej pracowników

 

 

KOMUNIKAT !
SEKRETARZA GMINY ROZOGI
z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy Rozogi, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rozogach oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

            W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 informuję, że

od dnia 16.03.2020 roku do dnia 25.03.2020 roku /włącznie/

Urząd Gminy Rozogi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. oraz Centrum Usług Wspólnych będą zamknięte dla interesantów.

Jednocześnie informuję, że w/w jednostki pracują bez zmian,

  1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we wtorki od 8.00 do 16.00

Do państwa dyspozycji w wejściu do Urzędu oraz w/w jednostek zostaną ustawione urny, skrzynki w celu pozostawienia  dokumentów do rozpatrzenia.

Jeżeli mają Państwo taką możliwość, to prosimy o załatwianie wszelkich spraw za pośrednictwem wdrożonych w gminie e – usług (m.in. dokonywanie wpłat za podatek czy odpady).

(https://egmina.rozogi.pl/euslugi-web ) lub www.rozogi.pl w zakładce: eUsługi

Sprawy można również załatwiać poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie

e-maila na adres: sekretariat@rozogi.pl

– telefonicznie pod numerem 89 7226002 , fax wew. 50 oraz numerami dostępnymi na stronie Gminy.

http://rozogi.pl/101,Kontakt.html

 -nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: (089) 72 26 932

– nr telefonu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: (089) 72 26 061

– nr telefonu do Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi: (089) 72 26 097

Przepraszamy za utrudnienia.

Sekretarz Gminy

Monika Grudziądz